Ble Charles Bandora utlevert til Rwanda på sviktende premisser?

Standard

Den norske regjering kan ha besluttet å utlevere Charles Bandoras til Rwanda uten at sakens faktiske side var tilstrekkelig opplyst. Dette kan ha skadet Bandoras menneskerettigheter. Det var med Kongelig resolusjon 15. februar 2013 at regjeringen Stoltenberg ga grønt lys for utlevering av Charles Bandora til Rwanda. Regjeringen avviste med dette den klage som advokat Harald Stabell hadde fremsatt på vegne av Bandora 30. oktober 2012 over Justisdepartementets utleveringsvedtak 10. oktober samme år.

Les videre

Hvilke fengslingsforhold møtte utleverte Bandora?

Standard

Den norske regjering besluttet for vel et år siden å utlevere Charles Bandora til Rwanda. Bandora hadde da sittet i varetekt siden han kom til Norge og ble arrestert i juni 2010. Etter utleveringen sitter mannen fortsatt i varetekt, nå i det sentrale fengslet i Kigali, det som er kjent under navnet 1930. Navnet henspeiler på at fengslet ble bygget på 1930-tallet. Hvordan kan det være for Charles Bandora å sitte i varetekt nettopp der?

Les videre