Introduksjon om folkemordet

Video

En introduksjonsvideo på 24 minutter om folkemordet i Rwanda i 1994. Av AllThingsPass/ Keith Harmon Snow.

Reklamer