Rudasingwas tilståelse: Paul Kagame drepte president Juvenal Habyarimana

Notis

̶  Paul Kagameden gang øverstkommanderende for Rwandisk Patriotisk Arme, den militære ving til Rwandisk Patriotisk Front, var personlig ansvarlig for nedskytingen av flyet.

plane-crash-

Den 1. oktober 2011 la Dr Theogene Rudasingwa ut en tilståelse på Facebook, om drapet på president Juvenal Habyarimana 6. April 1994. Han forklarer i detalj hvordan beslutningen ble tatt og hvem som var involvert.

Reporter Jennifer Fierberg gjenga Dr Rudasingwas tilståelse på nettstedet MSW Salem-News.com.

Reklamer

Michael Hourigan etterforsket attentatet mot president Habyarimana

Notis

hourigan

Michael Hourigan ledet ICTRs «National Team» i Rwanda. Det inngikk i etterforskningsgruppens oppdrag å undersøke hvem som sto bak terrorangrepet mot flyet til Rwandas president Juvenal Habyarimana. Da det fremkom bevis for at RPF og Paul Kagame sannsynligvis sto bak, fikk Hourigan ordre om å stanse etterforskningen. Hourigan valgte å fratre.

Her bringes linker til Nick McKencies reportasje i The Age 10. februar 2007.

Uncovering Rwanda’s secrets

UN «shut down» Rwanda probe

Michael Hourigan intervjues av Nick McKenzie, The Age

RPFs krigsforberedelser – oversett i norsk dom?

Standard

Påstanden om at hæren til Rwandisk Patriotisk Front skulle ha vært stasjonert ved grensen mot Uganda  inntil den angivelig skulle ha marsjert mot Kigali for å stanse folkemordet, synes å ha blitt lagt til grunn i Oslo tingretts dom mot Sadi Bugingo 14.02.2013. Dommens pkt 2, siste avsnitt, lyder slik:

Umiddelbart etter at folkemordet hadde startet iverksatte RPF en større motoffensiv for å avsette det som de anså som en folkemordsregjering. Den 7. april 1994 forlot RPF-troppene sine baser i nord, og gjenopptok åpen kamp mot den rwandiske hæren. Det var følgelig krig i landet mens folkemordet pågikk. Den væpnede konflikten mellom den rwandiske hæren og RPF var også med på å skape et miljø og en mulighet for de omfattende drapene på sivile. Folkemordet pågikk helt frem til RPF inntok hovedstaden Kigali, og erklærte full militær seier 18. juli 1994. RPFs maktovertakelse førte til en stor flyktningstrøm av sivile hutuer, myndighetspersoner og militære til andre land.

Et spørsmål som melder seg, er om påstanden om RPFs rolle i forhold til folkemordet er sann eller ikke. Et holdepunkt for at så ikke er tilfelle, finnes i kapittel 6 i den kanadiske forfatter og journalist Robin Philpots bok RWANDA: Crimes, mensonges et etouffement de la verite (RWANDA: Forbrytelser, løgner og den tilbakeholdte sannhet). Der gjengis forfatterens intervju med kaptein Amadou Deme, som var etterretningsoffiser i FNs fredsbevarende styrke i Rwanda (MINUAR) før folkemordet i 1994. Les videre

Mars 1994: RPF utplasserte tropper i demilitarisert sone

Notis

I en reportasje på NRK 20.09.2012, under rubrikken Fordypning, finnes følgende faktaboks om folkemordet i Rwanda i 1994:

Faktaboks 20.09.2012

Det er grunn til å merke seg hva som skrives om RPFs krigføring:

Etter folkemordet tok tutsimilitsen Rwanda patriotisk front (RPF) opp kampen mot regimet og gikk seirende ut av borgerkrigen.

Det siterte er ingen korrekt fremstilling av historiske begivenheter. RPF forberedte seg på gjenopptakelse av krigen i god tid før attentatet mot presidentflyet 6. april 1994, den hendelse som er kjent for å ha utløst folkemordet.

I en periode hvor det var avtalt våpenhvile mellom RPF og FAR (Rwandas hær) foretok RPF ulovlig oppbygging av våpen og ammunisjonslagre inne på rwandisk territorium. Forholdet ble observert av FNs observasjonsstyrke (UNOMUR) som holdt til i Uganda. Se egen notis om RPFs militære opprustning før april 1994.

I Rwandas hovedstad Kigali hadde RPF, ved sin militære gren RPA, etter avtale anledning til å ha en styrke på 600 mann. FNs fredsbevarende styrke i Rwanda, UNAMIR, ble nektet adgang til RPAs forlegning, og protesterte på det. UNAMIR avdekket også at RPF bedrev ulovlig utplassering av tropper i demilitarisert sone nord for hovedstaden, hvilket det også ble protestert på.

1994.03.03 Brev fra DALLAIRE til KAGAME. LETTER OF PROTEST OF RPF TROOPS IN THE DMZ AND EXPULSION OF UNAMIR DUTY PERSONELL FROM THE CND

FN observerte RPFs militære opprustning, før april 1994

Notis

I artikkelen  Rwanda – Historie på snl.no omtaler Dag Leraand en spesiell FN organisasjon, UNOMUR. Det opplyses: I juni 1993 vedtok FN å sende en observatørstyrke til Rwanda; UN Observer Mission Uganda-Rwanda (UNOMUR), utplassert på ugandisk side av grensen for å påse at FPR ikke fikk militære forsyninger den veien.

Artikkelforfatteren nevner ikke noe om resultatet av organisasjonens arbeid. Faktum er at UNOMUR observerte at RPF ble støttet av Uganda med betydelige mengder våpen og ammunisjon. Dette fremgår av en fax som ble sendt fra UNOMUR til general Dallaire i UNAMIR den 1. mars 1994, altså vel en måned før attentatet mot presidentflyet til Juvenal Habyarimana 6. april 1994.

Faksen inneholder følgende informasjon:

1. THE MI BRANCH OF UNOMUR GATHERED SOME SENSITIVE INFORMATION THAT THE NRA ITSELF IS EFFECTIVELY SUPPORTING THE RPF WITH A LARGE AMOUNT OF AMMUNITION AND WEAPONRY.

2. THE INVENTORY OF THE WEAPONS AND AMMUNITION INCLUDES: 122 MM GUNS, 82 AND 60 MM MORTARS, BM 21 MBRL, 14,5 AND 12,7 MM HEAVY MACHINE GUNS AND RPGs. THE NRA IS USING ITS BNs IN KISORO AND NGOMA (R1238725) TO DELIVER THE WEAPONS AND THE 2ND DIVISION HQ (MBARARA) AS AMMUNITION DEPOTS. IT SEEMS THAT THE NEXT CONSIGNMENT IS PACKED AND READY TO BE DELIVERED BUT WE ARE NOT SURE OF THE EXACT DATE OR PERIOD. THREE (03) GUNS ARE BELIEVED TO BE IN KISORO TO BE DELIVERED. AREA WEST IS LOOKING FOR THEM. OUR PATROL EFFORTS ARE BEING AIMED ACCORDINGLY TO TRACK AND CONFIRM THE ABOVE INFORMATION AS MUCH AS POSSIBLE.

Oppbygging av store lagre våpen og ammunisjon i Rwanda inngikk naturligvis i RPFs militære strategi, hvor målet var å ta makten i landet.

Veiviser for å finne faxen på RWANDA DOKUMENT: Meny > 8. Rettsoppgjør > ICTR-TPIR > Military I – Trial documents – Exhibits