African Rights – i RPFs tjeneste fra 1994

Standard

African Rights ble kjent i 1994 da organisasjonen publiserte en 750 siders rapport, Death, Dispear and Defiance, med detaljer om folkemordet i Rwanda. Dette skjedde kun tre måneder etter at folkemordet var stanset. I den første rapporten og i senere African Rights publikasjoner ble det oppgitt hundrevis av navn på påståtte folkemordere. 

African Rights var i utgangspunktet en London-basert NGO. I løpet av de første ukene av folkemordet endret African Rights fokus og gikk i samarbeid med Rwandisk Patriotisk Front (RPF).  Rapporten ble skrevet med RPFs aktive støtte.

Etter 1994 gikk African Rights gradvis over til å jobbe kun med saker relatert til folkemordet i Rwanda og fungerte i realiteten som en stedfortreder for den RPF-dominerte rwandiske regjering. I 2003 ble African Rights helt og holdent en RPF front-organisasjon, finansiert av og i nært samarbeid med RPFs etterretningsapparat.  

African Rights var et instrument for å utvikle og spre en lett fordøyelig og ensidig fortelling om den rwandiske konflikten. Resultatet ble en ensrettet tenkning som har bidratt til straffefrihet for RPF.  Les videre

Reklamer

Postcards from Rwanda

Standard

Her en artikkel som på en grei måte beskriver hvordan dagens makthavere forteller Rwandas historie slik de selv ønsker at den skal forstås. Diktaturets historiefortelling er ikke sannferdig, men i Rwanda er det ingen som tør å snakke om dette. Artikkelen er skrevet av Sara Terry. Publisert 04.02.2018.

Sara Terry: Postcards from Rwanda